Tuotteet

Unohda joulukortit, viinipullot ja juustotarjottimet!

Osta tänä vuonna toisenlainen joululahja ja lahjoita ammattilaisten tuottama taidehetki ikäihmisille, lapsille tai jollekin muulle haluamallesi kohderyhmälle. Voit valita lahjaksi mm. personoidun runon, lyhytelokuvan, nukketeatteria tai kuvataiteita. Hyvinvoinnin välitystoimisto auttaa sinua valitsemaan palvelun tai tuotteen, joka lahjoitetaan yrityksen tai henkilön nimissä vastaanottajalle.

Mukana palveluita tuottamassa ovat mm. Teatteri Karelus, Draamasaapas, kuvataiteilija Sara-Elina Rapo, taiteilija Minna Mänttäri, Taito Etelä-Karjala ry sekä artesaani ja taideterapeutti Anni Pellikka.

Lisätietoa mukana olevista palveluntuottajista, hinnoista ja lahjoituksen vastaanottajista minna.taipale@humak.fi / p. 020 7621 373

hvvt-erilainenjoululahja-esite-26-10

 

Hyvinvoinnin välitystoimiston valmennettavat tuotteistivat palveluitaan hyvinvointialalle tarjottaviksi tuotteiksi.
Lukuvuonna 2015-16 kehitettiin seuraavat 15 tuotetta:

Buduaariooppera

Oopperadiiva Marita Mallas laittautuu pukuhuoneessa esitykseensä. Äkkiä hän huomaa olevansakin yleisön edessä. Huumoria pulppuava esitys tuo oopperan tutuksi kaikille. 45 minuutin aikana yleisö osallistuu kuin huomaamattaan dialogiin, rytmiin ja äänenkäytön harjoituksiin sekä pääsee nauttimaan ammattilaulaja Sirpa Hynnisen esityksistä. Esityksessä puretaan oopperaan liittyviä ennakkoluuloja sekä elitististä leimaa musiikin laadusta tinkimättä. Buduaariooppera on kehitetty yhteistyössä sote-alan ammattilaisen kanssa ja sitä voidaan räätälöidä kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Yhteys: sirpa.hynninen@gmail.com, 050 309 63 16

Arvokas elämä -raptyöpaja

Ikäihmisille suunnatussa työpajassa tempaudutaan rytmisen lausumisen maailmaan. Osallistujat pääsevät sovittamaan tarinoitaan rap-sanoituksiksi ja esittämään niitä muille. Yhdessä tekeminen virkistää arkea, luo onnistumisen kokemuksia ja antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Työpajassa (1-2 h) rap-kirjoittamiseen syvennytään lausumisharjoitusten ja riimittelyn kautta. Selkeän rap-taulukko -menetelmän avulla jokaisen on helppo päästä mukaan. Lopuksi kirjoitetaan yhdessä oma rap-teksti, joka jää osallistujille muistoksi.
Jokainen työpaja suunnitellaan ryhmän toiveet huomioiden. Ryhmän esitys voidaan myös äänittää ja tuottaa rap-kappaleeksi.

Yhteys: rappilahde@gmail.com // www.rappilahde.wordpress.com // 040 512 7265

Elmeri osallistaa – Eläinavusteinen osallistava musiikkiteatteriesitys

Elmerin osallistava eläinavusteinen musiikkiteatteriesitys on suunnattu ikäihmisille. Osallistamisen ja muistelun kautta virkistetään muistia ja luodaan yhteinen sosiaalinen tapahtuma. Tarina sijoittuu 1950-luvun alun Suomeen, arkeen ja juhlaan, päättyen lavatansseihin, missä soi nuoruuden sävelmät. Arjen kuvausta elävöitetään radion äänimerkeillä ja kosketeltavien työkalujen välityksellä. Työviikko päättyy saunomiseen, jonka jälkeen siirrytään tanssilavalle. Musiikki- ja lauluesitykset luovat tangon taikaa ja tuovat muistot lähelle.

Esityksessä mukana oleva koiranäyttelijä Elmeri on koulutettu eläinavusteiseen toimintaan ja Elmeriä on mahdollista silittää esityksen jälkeen toteutuvassa kahvitteluhetkessä, jossa kahvin ja seurustelun lomassa pyöritellään kahvimyllyjä.

Esitys on tilattavissa hoitolaitoksiin, palvelutaloihin ja sen pienen kokoonpanon vuoksi jopa asiakkaan kotiin.

Yhteys: pmhoas@utu.fi

Ensitaide (First Art) – taiteesta tie tunnetason toipumiseen

Elämäntilannekriisissä oleva ihminen on sisäisessä kaaoksessa ja hukkaa elämänhallintansa; alkuvaiheessa auttavat tahot keskittyvät pitkälti käytännön järjestelyihin. Tunteita ei käsitellä; ne eivät löydy tai ovat sekasortoisessa tilassa; toipuminen ja todelliset ratkaisut siirtyvät.

Ensitaide auttaa taidelähtöisin ja hyvinvointivaikutteisin menetelmin hädässä olevan ihmisen kosketukseen tunteisiinsa ja siten hahmottamaan paitsi menneisyyttään myös tulevaisuutensa mahdollisuuksia. Henkilökohtaisten ratkaisujen selvenemisen lisäksi ryhmässä työskentely tarjoaa vertaistukea pidemmäksikin aikaa elämässä.

Ihminen hyötyy jo sinällään tästä ensiapuluonteisesta taideinterventiosta – itsetuntemus ja elämänhallinta paranevat – tai hän rohkaistuu sen ansiosta hakemaan jatkoapua: ohjantaa, terapiaa, koulutusta…

Kehittämämme palvelutuote toimii tulevan Itä-Suomen Sote-alueella laaja-alaisesti sosiaali- ja terveystoimen käytettävissä – asiakaslähtöisesti, nopeasti ja joustavasti rakenteellisena osana kokonaishoitoa. Kohdeasiakkaamme on elämäntilanteessaan kriisissä tai syrjäytymisvaarassa oleva ihminen; tilaajaorganisaatio hyötyy paitsi suoraan asiakkaansa saamasta ”ensiavusta” myös henkilökunnalle tarjoamastamme osallistavan taiteen kokemuksesta ja tarvittaessa koulutuksesta (toivomme aina jonkun henkilökunnasta olevan työpajassamme mukana).

Ensitaidetiimiimme kuuluu kaksi työntekijää, jotka työskentelevät parina. Molemmilla on ennen lasi- ja keramiikkataiteen artenomikoulutusta vuosia kestänyt kuvataiteellinen perehtyminen erilaisiin tekniikoihin ja useiden materiaalien käyttökokemus; toinen on yli kolmekymmentä vuotta mielenterveyskentällä laaja-alaisesti työskennellyt psykiatri ja psykoterapeutti ja toinen juuri valmistumassa oleva toimintaterapeutti. Työntekijät ovat kiinnostuneita ihmisistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä ja heillä on halu auttaa ja vaikuttaa. Vaikka erotumme osallistavan taiteen tarjoajien joukosta laaja-alaisuutemme ja kokemuksemme kautta ja voimme toimia oman tiimimme varassa, teemme tarvittaessa mielellämme poikkitaiteellista yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa.

Ensitaide tarjoaa nopeaa ja intensiivistä tunnetason toipumiseen tähtäävää ensiapua, joka koostuu suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla toteutetuista viidestä perättäisestä – pääasiassa kuvataidelähtöisestä – työpajakerrasta. Työskentelytapa pyrkii hyödyntämään eri aistikanavia monipuolisesti. Aluksi ennen työpajakertojen aloittamista on yksilökohtainen psykiatrin puoli tuntia kestävä haastattelu ryhmään osallistujille työskentelyturvallisuuden takaamiseksi, luottamuksen synnyttämiseksi ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseksi. Noin kaksi tuntia kestävistä tapaamiskerroista (sisältävät työpajan jälkeisen yhteispalaverin henkilökunnan kanssa) muodostuu jatkumo, joka on suunniteltu suljetuille ryhmille. Jokainen työpaja koostuu virittäytymisestä, itse toiminnasta, omasta tulkinnasta ja sen jakamisesta ryhmässä sekä loppukeskustelusta. Järjestämme myös kertaluonteisia työpajoja avoimille ryhmille. Tuotteemme on modifioitavissa tarvittaessa myös harvempifrekventtisenä jatkohoidoksi. Tulemme kohdeasiakkaan/tilaajaorganisaation luo tai voimme järjestää itse tilan työpajoille.

Meillä on pilottihankkeidemme Kuopion Ensi- ja turvakodissa keväällä 2016 perusteella näyttöä palvelutuotteemme asiakaslähtöisesti positiivisesta vaikuttavuudesta, josta voimme kertoa halutessanne enemmän.

Jos olette kiinnostuneita uudentyyppisestä ensiapuluonteisesta ja intensiivisestä palvelutuotteestamme, alla yhteystiedot.

Yhteys: Riitta Walle psyk. el./psykoterapeutti/taiteilija (p. 0503418920; riitta.liisa.walle@gmail.com) tai Jenni Klein toimintaterapeuttiopiskelija (valmistuu kesällä 2016)/taiteilija (p. 0407171677; jenni.klein@hotmail.com)

Killanrakentajat – vaikutetaan yhdessä

Luonnostaan luovaa

Taidekollektiivi Killanrakentajat innostaa luovuuteen ja omaan elinympäristöön vaikuttamiseen. Hahmotus-työpajasarja edistää myönteistä kanssakäymistä ja kestävää kasvua. Räätälöimme palvelun vähintään kahdesta kolmen tunnin työpajasta. Aluksi hahmotellaan ryhmän tarpeet ja virittäydytään yhteistoimintaan taiteen avulla. Johdatamme osallistujat myös permakulttuurin perusteisiin ja ympäristöön liittyvien merkitysten syventämiseen. Lopuksi kootaan esiin tulleet asiat suunnitelmaksi seuraavaa tapaamista varten.

Toisella kerralla perustetaan hedelmäpuun, marja-pensaiden ja monivuotisten kasvien taimista orgaaninen kokoontumistila, kasvikilta. Vaihtoehtona istuttamiselle tarjoamme henkistä killanrakennusta – tuemme ryhmää hahmottamaan vahvuuksiaan ja luomaan hyödyllisiä vuorovaikutussuhteita.

Yhteys: tuomas.karisto@gmail.com, p. 040 367 8352

Killanrakentajat on Facebookissa, tervetuloa!

 

Mielen metsä

Mielen metsä on luontokuvaryhmä seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille. Se sisältää valokuvausretkiä metsään, luontokuvien katsomista ja keskustelua. Luonto tarjoaa kielen kipeillekin kokemuksille. Valokuvaamisen keinoin kuvaamme erilaisia tunteita ja teemme omia voimavaroja näkyvämmiksi. Ryhmässä tehtävät harjoitukset vahvistavat luontoyhteyttä, itseilmaisua ja läsnäoloa omassa kehossa. Ne antavat osallistujille mahdollisuuden katsoa itseään lempeämmin.

Kuvatessa keskitymme sisältöihin ja tunnelmaan, emme kuvaustekniikkaan. Osallistujilla tulee olla omat kamerat. Ryhmä ei sovellu akuutin kriisin ensivaiheessa oleville. Ryhmäkoko on 6-8 henkilöä. Kokoontumisia on 5 x 2 tuntia. Kurssi voidaan toteuttaa sovellettuna myös muille sosiaali- ja terveyspuolen asiakasryhmille.

www.luonnonvalo.fi 

 

Osasin – draamaa vangeille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Osasin on palvelu, joka on suunnattu erityisesti vangeille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelu käsittää 10 tunnin draamatyöpajakokonaisuuden, joka jaetaan tilaajan tarpeiden mukaan eri päiville.

Työpajoissa käsitellään toiminnallisesti ihmisen eri rooleja, eli sitä, että eri tilanteissa ja eri ihmisille meillä on eri merkityksiä ja tehtäviä. Tavoitteena on, että osallistujat näkevät itsensä ja toiset entistä monipuolisemmin. Jo työpajoihin osallistuminen tukee tätä tavoitetta: työpajassa saa olla ja ajatella hetken aikaa eri tavalla kuin muulloin.

Draamassa rohkaistaan luovuuteen ja hyväksymiseen. Se vahvistaa osallistujien itseluottamusta ja positiivista suhtautumista asioihin.

Yhteys: maria.korkatti@gmail.com, 044 292 0272  ja sannakniemi@hotmail.com, 040 708 5015

Red Herring Collective

Red Herring Collective tarjoaa erilaisille ryhmille Urbaaniharhailu-workshoppeja, jotka innostavat yksilöä näkemään muutoksen mahdollisuuden. Urbaaniharhailussa osallistujilla on tilaisuus eksyä ja harhailla luvan kanssa. Näin on mahdollista löytää uusia merkityksiä ympäristöstä ja myös itsestään.Workshopeissa tutkitaan omaa elinympäristöä eri menetelmin: aistien, tunteiden, kuvittelun ja visualisoinnin kautta. Toiminta on ekologista, humoristista ja poikkitaiteellista ja tähtää siihen, että yksilöllä on enemmän itseluottamusta, sosiaalisia taitoja, uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja näköaloja tässä hetkessä elämiseen.

Käytännössä Urbaaniharhailu koostuu kolmesta workshopista, jotka linkittyvät ympäristökontekstillaan tiiviisti toisiinsa. Ne toteutuvat ajallisesti peräkkäin, luoden materiaalia toinen toisilleen. Workshopeissa tutkitaansiis samaa ympäristöä eri menetelmin, sisältäen mm. psykomaantiedettä, veistosinstallaatioita ja valokuvausta.

Workshop-sarja päättyy yhteisen näyttelyn toteutukseen.

Yhteys: redherringcollective@gmail.com

 

Sunshine! Workshops

Sunshine! on toiminnallinen, osallistava ja yhteisöllisyyden tunnetta vahvistava taide- workshop-sarja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea oman elämänpolkunsa löytämiseen.

Taide- ja sosiaalialan ohjaajat Meeri & Macoumba auttavat nuoria tekemään toiveensa näkyväksi, rennossa ja hyväksyvässä ilmapiirissä maalaus- ja kohtaamistaiteen avulla. Workshop tarjoaa mahdollisuuden luottaa omaan itseen ja omiin kykyihin, vahvistaen ja motivoiden kohti opintoja, työtä ja elämänhallintaa.

Nuoret luovat workshopin aikana yhteisöllisen ja pysyvän taideteoksen julkiseen tilaan. Sunshine! herättää toiminnan ja onnistumisen kipinän.

Yhteys: viskariperttu@icloud.com / 050 588 3082 / https://sunshineworkshops.wordpress.com

 

Tarinakaruselli – digitaalinen sanataidepeli

Tarinakaruselli on kehitteillä oleva mobiilipeli, joka houkuttelee askel askeleelta luomaan sekä omia että yhteisiä tarinoita. Pilottivaiheessa painottuivat vanhustyön tarpeet. Luottamusta ja vuorovaikutusta rakennetaan tarinoiden jakamisen ja yhteisten kokemusten avulla. Peli tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen. Tarinakarusellin tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää nykyteknologiaa mm. vanhustyössä taiteellisen ja leikillisen toiminnan siivittämänä. Tarinakarusellin puitteissa tarjotaan työpajoja, joissa koulutetaan eri alojen ammattilaisia käyttämään peliä asiakastyössään. Sanataidepajat ovat jo nyt tilattavissa. Jatkossa peli kehittyy hyödyntämään odotusaikoja ja välitiloja. Yksityisen ja intiimin mobiilitodellisuuden avulla voi luoda uudenlaista, modernia yhteisöllisyyttä jakamalla kokemuksia vastaavassa tilanteessa olevien kesken. Sanataide ja peli ovat mukana elämän liikkeissä, kuten terveysasemien odotustiloissa, lääkäriasemien auloissa ja liikenteen solmukohdissa. Peli kannustaa luovuuteen ja taiteeseen, yhdistää huvin ja hyödyn. Se tarjoaa haastavan leikkikentän aikuisellekin. Omasta tarinasta tulee osa yhteisön kudelmaa, yhteistä kertomusta. Tarinakaruselli on ensimmäinen osa pelisovelluskokonaisuutta, joka laajenee monitaiteiseksi sekä eri ikä- ja kohderyhmiä palvelevaksi ja yhdistäväksi tuoteperheeksi. Mobiilipelin ympärille kokoontuvat pääsevät tuottamaan taidetta omista lähtökohdistaan käsin, ammattitaitoisesti rakennettujen ja taidetyöskentelyn aloittamisen kynnystä madaltavien harjoitusten avulla.

Työryhmäämme kuuluu taidekasvattaja Nea Kukkonen, tuottaja Mervi Leivo sekä päiväkeskusohjaaja Minna Yli-Karjanmaa.

Sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, FM Nea Kukkonen on työskennellyt monipuolisesti eri ikä- ja erityisryhmien kanssa. Ikuisena innostujana ja uusiin haasteisiin uppoutujana hän on opiskellut niin kirjallisuutta ja kirjoittamista, kirjallisuus- ja luovuusterapioita kuin osallistavan taiteen tuotantoa. Pedagogisissa opinnoissaan Nea on perehtynyt osallistaviin ja luoviin opetusmenetelmiin sekä verkkopedagogiikan mahdollisuuksiin. Yhteisöllisen sanataiteilun terapeuttiset merkitykset ovat innostaneet hänet myös tutkimuksen tekoon. Nea Kukkonen vastaa Tarinakarusellin sanataiteellisesta sisällöstä. Sosionomi (amk), FM Minna Yli-Karjanmaa toimii työryhmän sosiaali- ja terveysalan asiantuntijana ja on myös kiinnostunut pelin sanataiteellisesta sisällöstä. Minna työskentelee ohjaajana Väinönkadun päiväkeskuksessa Jyväskylässä. Työssään hän pitää tärkeimpänä tehtävänään luovuuteen innostamista sekä taide-elämysten tarjoamista vanhusasiakkailleen. Työryhmän tuottaja Mervi Leivo on valmistunut Kulttuurituottajaksi (amk) vuonna 2000 ja Mediatuottajaksi (yamk) 2014. Tuottajakoulutusten lisäksi hänellä on ammatilliset tutkinnot sosiaalialalta ja liiketaloudesta. Työtehtäviensä ohella hän on ollut edistämässä taidelähtöisten menetelmien juurruttamista ja kulttuurin saavutettavuutta mm. vanhusten palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Yhteistyötä nykytanssiryhmä Myrskyryhmän kanssa hän on tehnyt 2000-luvulta lähtien. Myrskyryhmä on erikoistunut kulttuuriseen vanhustyöhön. Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen puitteissa syntyneen työryhmän kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii pelialan asiantuntija, New Media Designer Mona Taponen. Joukkoomme on liittynyt myös graafikko Elina Penninkangas.

Yhteys: www.tarinakaruselli.fi / 045 357 9354.

 

Tarmo – taiteella työhyvinvointia

TARMO työpajoissa mukaansatempaavan taidetyöskentelyn sekä ajattelu- ja toimintamalleja muokkaavien NLP-harjoitteiden kautta yrityksen työntekijät ja tiimit löytävät uusia näkökulmia yksilön ja työyhteisön toimintatapoihin. Toteutamme työpaikallanne juuri teille räätälöidyn työpajasarjan. Peruspaketti sisältää 3 x 2 tunnin työskentelyn 6-10 osallistujan ryhmissä, joissa teemoina ovat työyhteisönne esiin nostamat asiat. Ohjaajina ovat ryhmätoimintaan erikoistuneet taide- ja sosiaalialan ammattilaiset. Lupaamme rentouttavaa yhdessäoloa taidetyöskentelyn parissa sekä oivalluksia ja uutta intoa työn tekemiseen! Toteutamme myös TARMO työhyvinvointipäiviä upeassa Villa Järvelässä, Littoistenjärven rannalla.

Tuodaanko TARMO myös teidän työpaikallenne?

Yhteys: Sari Kumpula, tuottaja AMK / kumpulas@gmail.com / 040 777 8049

www.taidetarmo.blogspot.fi

 

Terveisiä täältä kotoa

Elämäntarinoita ja ITE-runoja lyhytelokuvien avulla!

Terveisiä täältä kotoa on toimintamalli, jossa viedään osallistavaa sana- ja elokuvataidetta koteihin. Osallistujat kirjoittavat ohjatun prosessikirjoittamisen avulla elämäntarinoistaan ja -kokemuksistaan ITE-runoja, joiden pohjalta kuvataan pieniä lyhytelokuvia. Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille.

Runo sekä etäännyttää, että tuo lähelle. Runoelokuvissa toteutetaan osallistavaa työtä ja kohdataan taiteen avulla rohkeasti, runontekijän omalla yksityisellä alueella. Uskomme kuulluksi tulemisen voimaan. Toiminta tuottaa henkistä hyvinvointia taidelähtöisen, omaehtoisen prosessin avulla.

Nettisivut: https://www.facebook.com/TERVEISI%C3%84-T%C3%84%C3%84LT%C3%84-KOTOA-997174500351022/

Yhteys: Meiju Mertanen, 050 347 6556, terveisiataaltakotoa@gmail.com

 

Tomeran osallistavat taidetyöpajat

Kulttuurityöryhmä Tomera tarjoaa osallistavan taiteen työpajapalveluita Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Palvelumenustamme löytyy monitaiteellisia työpajoja koru- ja tekstiilitaiteesta tanssi-ilmaisuun. Tavoitteenamme on lisätä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia taidelähtöisten menetelmien ja yhdessä tekemisen ilon kautta. Hyvinvointipalveluja tarjoamme kaikille kohderyhmille, sekä tilaajan asiakkaille että henkilökunnalle. Työpajoja on kertaluonteisista pidempikestoisiin. Toiminnassamme ohjauksen määrää lisätään asiakkaan tuen tarpeen mukaan. Jokaisesta työpajasta vastaa aina työpari, joista toinen on sosiaali- tai kasvatusalan ammattilainen ja toinen taiteilija. Huolehdimme kaikesta aina suunnittelusta materiaalien hankintaan.

Yhteys: taidetomera@gmail.com; 040 517 4125 / Anna-Maria Kaustola

 

Unelmaretki -draamatyöpaja

Ikäihminenkin haaveilee!

Draamatyöpaja on suunnattu palveluasumisyksiköissä asuville vanhuksille. Unelmaretkellä etsitään toiveita ja haaveita matkalaukusta ja keksitään löydöistä fiktiivisiä tarinoita. Tarinat tehdään näkyväksi draaman keinoin ja niistä jää osallistujalle konkreettinen muisto kuvan ja tarinan muodossa. Jokaiselle ryhmälle räätälöidään yksilöllinen matka osallistujan toimintakyvyn mukaan. 5-7 osallistujan ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Unelmatyöskentely vahvistaa osallistujien uskoa omiin voimavaroihin ja auttaa elämän mielekkyyden löytämisessä. Unelmaelämykset tuovat palvelutalon arjessa iloa ja ideoita sekä asukkaille että hoitohenkilökunnalle, kun vuorovaikutus paranee ja hyvinvoinnin kokemukset vahvistuvat draaman keinoin.

Varaa vanhukselle lippu unelmaretkelle!

Yhteys: saara.suomaki@gmail.com

 

Viriketaiteilija

Tarjoan innostavia ja osallistavia musiikki- ja nukketeatterituokioita. Minulla on läheistä kokemusta toimia ikäihmisten parissa. Luon ikäihmisten kanssa toimiessa tilan, jossa voi olla läsnä kuunnellen tai osallistuen. Innostan ilmeikkäällä viestinnälläni osallistumaan. Kohderyhmänäni ovat ikäihmiset ja heidän kulttuurillisten tarpeiden huomioiminen ja toteutus. Taiteellista koulutusta minulla on muun muassa musiikkiteatteri- ilmaisusta, klovneriasta, naamionäyttelemisestä, draaman käytöstä, fyysisestä teatterista. Olen tehnyt nukketeatteria ja valmistun nukketeatterikasvattajaksi. Tahtotilanani on tehdä myös ikäihmisten kanssa iloista osallistavaa ja voimaannuttavaa nukketeatteria.

Yhteys: viriketaiteilija@gmail.com / 04 0533 7479

Uutiset