Valmennus

Hyvinvoinnin välitystoimisto järjestää kaksi osallistavan taiteen tuotannon valmennusta kulttuuri- ja sote -alojen ammattilaisille lukuvuosina 2015 – 2016 ja 2016 – 2017. Tatu ja Sote – taiteen tuotanto hyvinvointityössä -valmennuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda kestävää liiketoimintaa.

Valmennus on suunnattu henkilöille, joilla on työkokemusta taiteen, kulttuurituotannon tai sosiaali- ja terveysalan kentiltä. Aiempaa kokemusta osallistavasta taiteesta ei vaadita. Valmennus on osallistujille maksutonta.

Valmennuksessa työskentelee kolme opiskelijaryhmää, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Turussa.

Valmennuksen teemat ovat samat jokaisella paikkakunnalla:Sote toivottaa kaikki tervetulleeksi täydennyskoulutukseen.

  • Moniammatillinen tuotekehitysprojekti
  • Tarpeen tunnistamisesta idean kehittämiseen
  • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
  • Rahoitus ja hinnoittelu
  • Pitchaus ja markkinointi
  • Tuotteistaminen
  • Myynti
  • Uudet ansaintalogiikat
  • Tulevaisuus

Teemoitettujen lähipäivien lisäksi kaikkia tuotekehittelyn vaiheita käydään läpi jatkuvasti valmennuksen aikana. Valmennuksen ytimenä on moniammatillisissa tiimeissä kehitettävä taloudellisesti kannattava palvelutuote, jota työstettäessä teemat konkretisoituvat.

Lukuvuoden 2016-2017 valmennus

Haku lukuvuoden 2016-2017 koulutukseen on alkanut!
HAE VALMENNUKSEEN OSOITTEESSA:
Hakuaika: 1.3. – 31.8.2016
Haastattelut: to 8.9. ja pe 9.9.2016
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta ti 13.9.2016
Opiskelupaikan vastaanotto 16.9.2016 mennessä
Valmennukseen ja hakuprosessiin liittyviin kysymyksiin vastataan ajalla 15.6.-15.8. sähköpostitse osoitteessa hvvt@humak.fi. Vastausaika on maksimissaan 1 viikko. Ajankohtana 15.8.-30.8. vastausaika on lyhyempi ja neuvontaa tarjotaan myös puhelimitse 020 7621 373 / Minna Taipale.

 

VALMENNUKSEN LÄHIPÄIVÄT PAIKKAKUNNITTAIN

Turku
(22.9. vapaaehtoinen orientaatio)
23.–24.9.16
21.–22.10.16
11.–12.11.16
9.–10.12.16
13.–14.1.17
10.–11.2.17
10.–11.3.17
7.–8.4.17
12.–13.5.17

Jyväskylä
30.9.–1.10.2016
21.–22.10.2016
18.–19.11.2016
9-10. 12.2016
20.–21.1.2017
17.–18.2.2017
17.–18.3.2017
21.–22.4.2017
12-13.5.2017
Lappeenranta
23.–24.9.2016
28.–29.10.2016
18.–19.11.2016
16.–17. 12.2016
20.–21.1.2017
17.–18.2.2017
17.–18.3.2017
21.–22.4.2017
12.-13.5.2017

 

Lukuvuoden 2015-2016 valmennus

Ensimmäinen valmennus sijoittuu ajalle 8.9.2015 – 14.5.2016 ja paikkakuntakohtaiset lähipäivät ovat seuraavat:

Lappeenranta
Saimaan amk, Saimaasali, Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta

> 25.9.-26.9.15: Osallistava taide osana taiteen kenttää, pe klo 15:00 – 18:00, la klo klo 9:00 – 15:00
> 23.-24.10.15: Orientaatio ja projektin aloitus, pe klo 11:00 – 18:00, la klo 9:00- 15:00
> 20.-21.11.15: Osallistavan taiteen toimintaympäristöt pe klo 15:00 – 18:00, la klo 9:00 – 15:00
> 11.-12.12.15: Menetelmät, pe klo 11:00 – 18:00, la klo 9:00- 15:00
> 15. – 16.1.16: Moniammatillisuus, pe klo 11:00- 18:00, la klo 9:00 – 15:00
> 26. – 27.2.16: Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, pe klo 15:00 – 18:00, la klo 9:00 – 15:00
> 11. – 12.3.16: Taide Sote-alan rakenteissa pe klo 15:00 – 18:00, la klo 9:00 – 15:00
> 8. – 9.4.16: Uudet työn muodot ja työssä jaksaminen pe klo 15:00 – 18:00, la klo 9:00 – 15:00
> 13. – 14.5.16: Tulevaisuus, pe klo 11:00 – 18:00, la klo 9:00 – 15:00

Jyväskylä,
Jyväskylän yliopisto
> 18.-19.9.15
> 23.-24. 10. 15
> 13.-14.11. 15
> 11.-12.12.15
> 15.-16.1.16
> 12.-13.2.16
> 11.-12.3. 16
> 15.-16.4. 16
> 13.-14.5. 16

Turku
Humak, Logomo Byrå & Spark Up Turku

Perjantaisin klo 9-16, lauantaisin klo 9-15

> 18.-19.9.15 Osallistava taide osana taiteen kenttää ja sote-alaa
> 23.-24. 10. 15 Moniammatillisen projektin suunnittelu
> 13.-14.11. 15 Toimintaympäristöt ja kohderyhmät
> 11.-12.12.15 Osallistavan taiteen menetelmistä
> 15.-16.1.16 Idean jalostaminen ja kilpailijakenttä
> 12.-13.2.16 Asiakaskokemuksen tuottaminen ja palvelumuotoilu
> 11.-12.3. 16 Tuotteistaminen, hinnoittelu, myynti ja markkinointi
> 15.-16.4. 16 Rahoitus ja ansaintalogiikka (uudet työn muodot)
> 13.-14.5. 16 Tulevaisuus

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR-rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on parantaa alan toimintamahdollisuuksia tuottajan taitojen avulla – kehittämällä ja tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita ja pyrkimällä saamaan ne osaksi sote-alan rakenteita.

Hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit.

 

Uutiset