Uutisarkisto

Soveltuuko taide? -seminaarin tallenteet katsottavissa

Soveltuuko taide? -seminaarin järjestettiin perjantaina 24.11.2017, järjestäjinä Humak, Jyväskylän yliopisto sekä Osuuskunta Kuje. Materiaali löytyy tallenteena seuraavista osoitteista:

Aamupäivän sessio:
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/musiikin-taiteen-ja-kulttuurin-tutkimuksen-laitos/soveltava-taide/2017-11-24

Iltapäivän sessio:
https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hum/musiikin-taiteen-ja-kulttuurin-tutkimuksen-laitos/soveltava-taide/2017-11-24-osa-2

YouTubessa ikäihmiset toimijoina – yksinäisyydenkin voittajina

Hetkessä näkyväksi -työpajassa tuotamme yhdessä ikäihmisten kanssa vaikuttamisvideoita YouTube-palveluun. ”Videoiden avulla voidaan kertoa kulloisenkin ryhmän ajatukset ja mielipiteet ja siten saada ne laajasti näkyville ja kuuluville. Itse videoiden tekeminen ryhmässä antaa osallistujille tilaisuuden huomata, että on itse oman elämänsä päätöksentekijä”, tiivistävät Maritta Jylhälehto (YTM) ja Nelli Rantanen (FM).

Löydän YouTubesta videoita, jotka kuvaavat ikäihmisten arkea, haaveita ja toiveita. Näin ystävänpäivän alla pohdin, että sosiaalinen media voi toimia myös yksinäisyyden estäjänä. Meillä kaikilla, mutta myös elämänkokemusta omaavilla ihmisillä. Mistä onkaan kyse?

 
Soveltavan taiteen työpajassa vaikuttamisvideoita
 
Jyväskyläläiset Nelli Rantanen ja Maritta Jylhälehto ovat osuneet naulan kantaan ja ajan hermoon. He ovat ideoineet ja toteuttaneet Hetkeksi näkyväksi -työmenetelmän. ”Kyse on soveltavan taiteen työpajasta, jossa ikäihmisten ryhmä tekee vaikuttamisvideoita YouTubeen. Videot syntyvät aina ryhmän yhteisen pohdinnan tuloksena ja valmiit videot ladataan Hetkessä näkyväksi -kanavalle, josta ne on helppo jakaa ja löytää”, kertovat Nelli ja Maritta. Videoilla pyritään muun muassa rikkomaan stereotypioita ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. ”Videoissa jokainen saa äänensä kuuluvaksi ja ideansa näkyväksi.”
 
Rohkeasti omat haaveet eetteriin
 
Katson YouTubesta videota. Kokemus ja elämänviisaus näkyy ja kuuluu. Sekä rohkeus. ”Mä haluan tanssia ja laulaa ja rakastaa” haaveilee kunnioitettavaan mummon ikään ehtinyt nainen. Hetkessä näkyväksi -videolla äänessä ovat asiat, jotka koskettavat meitä kaikkia, mutta puhujina ovat seniorimme. Mistä kaikki sai alkunsa?
 
Hyvinvoinnin välitystoimisto kipinänä
 
Kuvataiteilija Nelli Rantasen ja sosiaalialan ammattilaisen Maritta Jylhälehdon ammatillinen kohtaaminen tapahtui Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa. ”Hetkessä näkyväksi syntyi, kun lähdimme yhdistelemään osaamisiamme. Marittalla on pitkä osaaminen sosiaalialalla ja kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä. Nellillä taas taidekasvattajana on intoa ja osaamista editoinnista ja käsikirjoittamisesta. Meistä idea ikäihmisten ja YouTuben yhdistämisestä tuntui kutkuttavalta”, jatkavat naiset yhteen ääneen.
 
Hetkeksi näkyväksi -palvelusta löytyy lisätietoa facebookissa tai YouTubessa hakusanalla Hetkessä näkyväksi.
Teksti: Maarit Honkonen-Seppälä
Kuvat: Sari Tolonen
Kirjoittaja on Humakin lehtori Jyväskylän kampukselta. Kuvaaja on Humakin kulttuurituotannon (AMK) -opiskelija Turun kampukselta ja osana opintojaan tekee hankkeessa harjoittelua.

Uusia työkirjoja!

Kahdessa uudessa työkirjassa annetaan ideoita taiteen hyödyntämiseen sukupolvien välisessä yhteistyössä sekä päihdetyön kentällä. Löydät julkaisut pdf-muodossa alta ja sivulta hvvt.fi/julkaisut.

Sassa-Laaksonen, Mari & Linnossuo, Outi & Tikkaoja Oona 2018: Taidetta päihdetyössä – työkirja toiminnan suunnitteluun

Helander, Sarianne & Linnossuo, Outi & Tikkaoja Oona 2018: Tatu ja Sote sukupolvityössä – ideoita eri-ikäisten yhteistoimintaan osallistavan taiteen keinoin

Uusi julkaisu: Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana

Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana -julkaisuun on koottu puheenvuoroja osallistavasta taiteesta. Puheenvuoroja yhdistävä teema on monialaisuus osallistavan taiteen tuotannoissa. Artikkeleissa nostetaan esiin monialaisen yhteistyön periaatteisiin ja käytäntöihin liittyviä haasteita mutta ennen kaikkea sen tuomia mahdollisuuksia.  Monialaisuus heijastuu myös tämän julkaisun artikkeleissa: niitä ovat kirjoittaneet paitsi eri aloilla jo toimivat asiantuntijat myös tulevaisuuden tekijät – tuoreet kulttuurituottajat, sosionomit ja yhteisöpedagogit.

Julkaisu pohjautuu suurelta osin Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa saatuihin kokemuksiin. Tämä Humakin vetämä ESR-rahoitteinen hanke on yhdistänyt neljä korkeakoulua, kaksi kaupunkia ja Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoita kehittämään tuotantorakennetta, jonka avulla osallistava taide voitaisiin juurruttaa sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin rakenteisiin.

Hanke on yhdistänyt taiteilijat, sote-ammattilaiset ja tuottajat yhteisen suunnittelupöydän ääreen, rakentamaan palveluita alusta saakka yhdessä. Näin toimien on mahdollista muotoilla eettisiä ja laatuvarmistettuja tuotteita, joille on olemassa sekä tarve että kysyntää, joiden tuotantoprosessi on sujuva ja joiden tuottaminen on tekijöilleen taloudellisesti kestävää. Kaikkien osapuolten intressejä yhdistää kuitenkin viime kädessä loppukäyttäjäasiakas – hänen tarpeensa, toiveensa ja osallisuutensa, joihin palveluilla vastataan.

Taidetoiminnan vaikutukset ovat yksilöllisiä eikä niiden suuntaa tai määrää voi ennakoida varmasti. Tämä on taiteelliseen toimintaan sisältyvä erityinen lisäarvo ja sen vaikuttavuuden ydin, mutta toisaalta myös tekijä, johon osallistavassa taidetoiminnassa on kiinnitettävä korostetusti huomiota. Siksi palvelujen asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus ja toiminnan eettisyyden varmistaminen nousevat monissa artikkeleissa keskiöön.

Lataa julkaisu täältä:

Minna Hautio (toim.) Taide yhdistää – monialaisuus osallistavan taiteen voimavarana, Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja

Tervetuloa jatkoille!

Tatun ja Soten jatkot
Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeen päätösseminaari 19.1. klo 12-15.30

Sibelius-Akatemian T-talolla, Töölönkatu 28, Helsinki.

HVVT-hanke päättyy ja välitystyö alkaa. On aika solmia langanpäät yhteen ja katsoa mitä kolmivuotisessa ESR-hankkeessa opittiin ja saatiin aikaan. Tuottajien, taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteinen hanke tulee päätökseen, mutta yhteistyö eri ammattilaisten ja toimijoiden välillä jatkuu. Hankkeen aikana on tuotteistettu valtakunnallinen Hyvinvoinnin välitystoimisto, jonka lähtöpamaus kajahtaa Sibelius-Akatemian T-talossa.  Tule kuulemaan opit moniammatillisesta valmennuspedagogiikasta, taidelähtöisten tuotteiden tuotekehittämisestä ja välitystoiminnan tulevaisuudesta. Ilmoittaudu 11.1.2018 mennessä

https://www.lyyti.in/Hyvinvoinnin_valitystoimiston_paatosseminaari_1912018_0723

Soveltuuko taide? -seminaari 24.11.2017 Jyväskylässä

SOVELTUUKO TAIDE? –seminaari Jyväskylän yliopistolla (Musica) 24.11. klo 9.30-15.15.

Mitä yhteistä on taiteella, sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketoimintasuunnitelmalla? Tätä kysymystä on tutkittu perusteellisesti kolmivuotisessa ESR-rahoitteisessa Hyvinvoinnin välitystoimisto -hankkeessa. Haluamme nyt esitellä mitä saimme selville, ja mihin tämä kaikki mahdollisesti johtaa.

Kutsumme sinut osallistumaan kanssamme Soveltuuko taide? -seminaariin perjantaina 24.11.2017 klo 9.30-15.15 Jyväskylän yliopistolle, Musica-rakennus. Luvassa on mm. taiteen soveltavan käytön työpajoja sekä keskustelupaneeli, jossa kohtaavat sote-alan ammattilainen, taiteilija sekä palveluliiketoiminnan ja rahoitushankinnan asiantuntija.

Soveltuuko taide? -seminaarin järjestävät Humak, Jyväskylän yliopisto sekä Osuuskunta Kuje. Seminaarin tarkoituksena on tuoda Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke Keski-Suomen osalta päätökseen, ja lisäksi avata hankkeen työn hedelmien tulevaisuuden näkymiä. Hankkeen päättyessä Humak ja Jyväskylän yliopisto siirtyvät taka-alalle ja Osuuskunta Kuje tulee olemaan tulevaisuuden välitystoimiston alueellinen toimija Keski-Suomessa.

Ilmoittaudu seminaariin ja kahteen työpajaan 19.11. mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/4CF3786B766D1D68

FAQ – Alueellinen välitystoiminta ja brändiluotsi

Hyvinvoinnin välitystoimiston yhteiskehittäminen

Hyvinvoinnin välitystoimisto hakee parhaillaan alueellisia välitystoimijoita eli tuottajia ja taide- sekä kulttuurialan ammattilaisia yhteiskehittelyjaksolle. Heidän joukostaan valitaan lisäksi brändiluotsi koordinoimaan valtakunnallista välitystoimistoverkostoa.

Tässä muutamia eniten kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Mitä Hyvinvoinnin välitystoimisto tekee?

Hyvinvoinnin välitystoimisto on vuoden 2017 lopussa päättyvä ja vuonna 2015 alkanut valtakunnallinen ESR-hanke. Hankkeen tavoitteena on konkreettinen taidelähtöisiä palveluita hyvinvointialalle välittävä toimisto, joko tuo yhteen palveluiden tuottajat ja asiakkaat, verkostoi toimijat sekä auttaa mm. palveluiden tuotteistamisessa, asiakkaiden löytämisessä ja myynnissä eli välittää palveluita asiakkaille. Tulevaisuudessa alueelliset välitystoimistot muodostavat valtakunnallisen verkoston.

Mitä alueellinen välitystoimisto tekee?

Alueelliset välitystoimistot voivat toimia missä päin Suomea tahansa. Ne verkostoivat oman alueensa toimijoita, tuovat yhteen asiakkaat ja palvelun tuottajat sekä auttavat alueensa toimijoita tuotteiden kehittämisessä ja paketoinnissa. Tukea työhönsä he saavat valtakunnalliselta verkostolta, jota koordinoi brändiluotsi.

Mitä brändiluotsi tekee?

Brändiluotsi koordinoi valtakunnallista välittäjä verkostoa. Koordinointityön ohella luotsi verkostoituu muiden alan toimijoiden kanssa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti, etsii uusia rahoituskanavia sekä potentiaalisia asiakkaita, kehittää toimiston toimintaa ja osallistuu myös julkiseen keskusteluun taiteen hyvinvointivaikutuksista.

Mistä rahat?

Kenellekään ei siis ole varattuna valmista palkkarahaa, vaan tulot tulevat muodostumaan mm. välitysprovisioista, myydyistä palveluista, koulutusmaksuista, luentopalkkioista ja konsultaatiopalkkioista. Myös apurahoja ja hankerahoja tullaan hakemaan.

Kuka voi hakea mukaan yhteiskehittelyjaksolle?

Valitsemme yhteiskehittelyjaksolle ja tuleviksi alueellisiksi välittäjätoimijoiksi taide- ja kulttuurialan ammattilaisia. Aikaisempi kokemus taidelähtöisten palveluiden viemisestä mm. sote-sektorille, hyvät yhteistyöverkostot ja oman alueen toimijoiden tuntemus katsotaan eduksi. Toimija voi ottaa välitystoiminnan yhdeksi toiminta osa-alueeksi tai keskittyä pelkkään välitystoimintaan. Linkki hakuun https://www.lyyti.fi/reg/HVVT2018.

Kuka voi hakea brändiluotsiksi?

Kun tulee valituksi yhteiskehittelyjaksolle, voi sen jälkeen hakea brändiluotsiksi. Ylemmässä kysymyskohdassa mainittujen kriteerien lisäksi eduksi katsotaan kokemus yritystoiminnasta ja liiketoiminnasta, referenssit myynnistä ja markkinoinnista sekä halu sitoutua pitkäjänteiseen kehittämistyöhön (koskee myös alueellisia toimijoita 🙂 ).

Mitä yhteiskehittelyjaksolla tapahtuu?

Koska tavoitteena on saada aikaan taloudellisesti kestävää toimintaa ja edistää taiteilijoiden ja luovien toimijoiden työllistymistä, tullaan iso osa yhteiskehittelyjaksosta käyttämään ansaintalogiikan ja organisaatiomuodon rakentamiseen. Vaikka tavoitteena on saada asiakkaat maksamaan palveluista, ei apuraha- tai hankerahoitusta suljeta pois, koska niitä tarvitaan jatkokehittämiseen sekä joidenkin kohderyhmien palveluiden takaamiseen.

Tässä muutamia osa-alueita

    • HVVT tilannekatsaus
    • Pilotointien tulokset
    • Toimijat esittäytyvät, esittelevät alueensa ja potentiaaliset kärkitoimijat
    • Välitettävien tuotteiden/ tuottajien valinnan kriteerit, odotukset, sitoutuminen
    • Osallistumisen mallit ja sopimukset
    • Toiminnan kannattavuus, riskit ja ennakointi
    • Rahoitus
    • Toiminnan pyörittämiseen vaadittavat resurssit (osaaminen, raha, aika)
    • Toimijoiden vastuut ja velvollisuudet
    • Toiminnan säännöt
    • Keskeisimmät kohderyhmät
    • Myyntikanavat
    • Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma
    • Brändi
    • Laadunvarmistus
    • Lanseeraussuunnitelma

Lisäksi osallistujilla teetätetään erilaisia välitehtäviä.

Tarvitseeko alueellisella toimijalla olla omia tuotteita?

Alueellinen toimija voi välittää pelkästään muiden palveluntarjoajien palveluita tai siinä ohessa myös omia tuotteitaan.

Tarvitseeko taustalla olla toimiva yritys?

Ei tarvitse olla yritystä valmiiksi, mutta siitä voi olla hyötyä. Selvitämme yhteiskehittelyjaksolla, mikä organisaatiomuoto palvelee parhaiten yksittäisiä toimijoita, mutta myös valtakunnallista verkostoa. Se saattaa olla osuuskunta tai yritys tai joku muu. Joka tapauksessa raha tulee liikkumaan ja siksi tarvitaan mm. laskutusmahdollisuus.

Onko yhteiskehittelyjakso maksullinen?

Yhteiskehittelyjakso on maksuton. Matkat, syömiset ja mahdolliset yöpymiset toki jokainen osallistuja maksaa itse.

Missä yhteiskehittelyjakso pidetään?

Helsingissä.

Humakin rooli?

Humakilla tulee jatkossakin olemaan rooli Välitystoimiston toiminnassa. Tämä suunnitellaan ja sovitaan kehittelyjakson yhteydessä. Humak pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta hakijoiden joukosta brändiluotsia.

Lisätietoa: Minna Taipale, 020 7621 373/ minna.taipale@humak.fi

Huomio alueellisesta välitystoiminnasta ja brändi- luotsaamisesta kiinnostuneet!

Tule mukaan juurruttamaan Hyvinvoinnin välitystoimiston toimintaa!

Parhaillaan menossa oleva haku alueellisten toimijoiden löytämiseksi löytyy tämän LINKIN takaa. Hakuaikaa jatkettu 13.8. saakka. Haussa etsimme toimijoita välittäjiksi paikallistasolla, osana valtakunnallista verkostoa. Valitut toimijat olisivat siis alueellisia yhteyspisteitä, jotka voisivat välittää asiakkaille niin omia kuin muiden alueensa toimijoiden palveluita.

HAKU PÄÄTTYY SUNNUNTAINA 13.8.2017!!!

Mukaan valittujen toimijoiden kanssa järjestetään yhteiskehittelyperiodi ajalla 31.8.-1.12.17. Periodi sisältää tapaamisia Helsingissä ja etäsparrausta, mikä mahdollistaa liiketoiminnan suunnittelun sekä aidon verkostoitumisen. Yhteiskehittelyssä on mukana tulevien yrittäjien lisäksi hankehenkilökuntaa sekä ulkopuolisia sparraajia.

Lähipäivät ovat:

31.8.-1.9.2017
14.-15.9.2017
28.-29.9. 2017
19.-20.10.2017
2.-3.11.2017
16.-17.11.2017
30.11.-1.12.2017

Lähipäivien sisällöt mm:

 • HVVT:n tilannekatsaus ja pilotoinneista saadut tiedot
 • Osallistujien esittäytyminen, alueiden esittelyt, kärkituotteet
 • Organisoituminen – mikä tulee tulevan välitystoimistoverkoston liiketoimintamuodoksi
 • Talous
 • Myynti ja markkinointi

Alueellisten toimijoiden lisäksi haemme Hyvinvoinnin välitystoimisto -brändille sekä verkostolle luotsia. Brändiluotsin tehtäviin tulevat kuulumaan mm. verkoston ylläpito, koordinointi sekä verkoston jäsenten sparraus tarvittaessa, rahoitukseen liittyvät tehtävät, lisäksi laadunvalvonta (välitettävät tuotteet), viestintä ja yhteistyö verkoston ulkopuolella.

Brändiluotsi valitaan yhteiskehittelyjaksolle valituista toimijoista.

 

Lisätietoa: Minna Taipale: minna.taipale@humak.fi, 020 7621 373

Lisää aiheesta:

FAQ – Alueellinen välitystoiminta ja brändiluotsi

Lisätietoa hvvt-hauista

Brändiä luotsaamaan?

Hae mukaan Hyvinvoinnin välitystoimiston alueelliseksi toimijaksi