Aineistot

Tallenteet

Lappeenrannassa 28.10. 2016 pidetyn Taide sote-alan rakenteissa -seminaarin tallenne löytyy täältä

Taiteen kanssa kaikkialla

 

Lappeenrannassa 18.11.2016 pidetty Living Lab -luento löytyy täältä

Tallenne Living Lab -luennolta perjantailta 18.11.

Hankkeen tuottamat aineistot/ julkaisut/ artikkelit

 

Hyvinvoinnin välitystoimiston julkaisu 12/2016: Vuorovaikutus osallistavan taiteen ryhmänohjauksessa – työkirja aloittelevalle ryhmänohjaajalle

Hyvinvoinnin välitystoimiston julkaisu, 9/2015: Tatun ja Soten työkirja – vinkkejä osallistavan taiteen tuotantoon taiteilijalle, tilaajalle & tuottajalle. Opas on suunnattu taiteilijalle, tilaajalle ja tuottajalle. Se on kirjoitettu alalla toimivien ammattituottajien tai tuottajan töitä tekevien henkilöiden ja taiteilijoiden haastattelujen sekä kyselyn pohjalta.

Artikkeli Hyvinvoinnin välitystoimistosta AMK-lehdessä 05/2016

Kati Jaatisen opinnäytetyö (2016) ”Ihana olla muitten alojen ihmisten kanssa!”: Miten moniammatillisuus vaikuttaa ryhmätyöskentelyyn?

 

Hyvinvoinnin välitystoimiston YouTube-kanavasta  löydät mm. seminaaritallenteet !

 

Lukemista!

Kirjallisuutta, julkaisuja ja artikkeleita liittyen soveltavaan taiteeseen hyvinvointialalla

 

Kirjallisuutta:

Ahlbeck, Jutta & Lappalainen, Päivi & Launis, Kati & Tuomela, Kirsi & Westerlund, Jasmine (toim.) 2015. Kipupisteissä : sairaus, kulttuuri ja modernisoituva Suomi. UTU, 2015 (Turku: Painosalama).

Bardy, Marjatta & Haapalainen, Riikka & Isotalo, Merja & Korhonen, Pekka (toim.) 2007. Taide keskellä elämää. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 106/2007.

Diges 2010. Selvitys kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden tuki-, neuvonta- ja hautomomalleista. Viitattu 28.11.2014. http://www.diges.info/pdf/Kulttuuri-,_nuoriso-_ja_liikunta-alojen_kolmannen_sektorin_hautomopalvelut.pdf

Cohen, Gene D., 2006. Research on Creativity and Aging: The Positive Impact of the Arts on Health and Illness. Viitattu 17.11.2015. http://www.peopleandstories.net/wp-content/uploads/2011/08/RESEARCH-ON-CREATIVITY-AND-AGING.pdf

Hartikainen, Suvi & Munter-Mäkeläinen, Sonja 2014. Musiikki elämään – Osallistavan musiikkitoiminnan opas. Viitattu 19.5.2015. http://www.musiikkielamaan.fi

Havu, Laura & Talvitie, Riikka & Rajakari, Päivi & Kuusimäki, Tomi 2011. Kuvataide ja musiikkiala hoivapalvelujen tuottajana. Esiselvitysprojektin loppuraportti. Viitattu 28.11.2014.  http://artists.fi/wp-content/uploads/2014/05/Loppuraportti_30_8.pdf

Hohenthal-Antin, Leonie et.al. 2007. Katsomosta estradille: ikäihmiset kulttuurin tuottajina. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom.

Hohenthal-Antin, Leonie 2006. Kutkuttavaa taidetta: Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Honkanen, Riitta & Skaffari, Lotta & Solkio, Suvi 2013. Selvitys Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointipalvelutuotanto-osaamiskeskustarpeesta. Turku: Läntinen tanssin aluekeskus.

Honkasalo, Marja-Liisa & Salmi Hannu (toim.) 2012. Terveyttä kulttuurin ehdoilla: näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turun yliopisto, (Turku: Painosalama).

Huhtinen-Hilden Laura & Raninen, Tarja & Ranta-Meyer, Tuire (toim.) 2010. Soivia kohtaamisia. Metropolia ammattikorkeakoulu, (Helsinki: Erweko Painotuote).

Häkämies, Annukka. Metodilla on merkitys – Muodolla on mieli: Draamatyöskentely mielenterveyshoitotyön ammattikorkeakouluopinnoissa, Tampere, 2005.

Hyyppä, Markku T. 2005. Kulttuuri ja terveys. Edita.

Jaatinen, Päivi-Maria. 2015. (Väitöskirja) Rethinking Visual Art Practice in Relation to Well-Being. A Conceptual Analysis. Jyväskylä Series of Humanities, No.256, 322 pp. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Jämsén, Arja & Tuula Kukkonen, 2004. Voimavirtaa arkeen: taide ja kulttuuri sosiaalialan työssä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kallio, Pilvi &Ranta-Meyer, Tuire & Seppälä, Mika & Vilkuna, Anna-Maria 2011. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Rikas kulttuuri, rakas naapuri – yhteisön luomisvoima Arabianrannassa: Arabian alueen kulttuurinen kehittäminen Urbaani luovuus -hankkeessa 2007-2010

Kantonen, Lea, 2005. Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Helsinki.

Kauppinen, Miia 2014. ”Tuottaja uskoo, kun muut epäröivät”: Kulttuurituottajan työ taiteen soveltavan käytön kentällä. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405066107

Kauppinen, Liisa 2007. Oman elämänsä ihminen: Voimavarana taide. Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa Pieksämäellä aloitettiin vuonna 2005 taidetoiminta kehitysvammaisille, autisteille ja muille erityisryhmiin kuuluville.

Kekäläinen, Katri & Kakko, Sofia-Charlotta 2013. ”Siellä on suupielet korvissa”: hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta. Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus. Viitattu 4.11.2015. http://www.uta.fi/cmt/index/siella-on-suut-korvissa-web-2013.pdf

Koivisto, Nelli & Lehikoinen, Kai & Pasanen-Willberg, Riitta & Ruusuvirta, Minna & Saukkonen Pasi & Tolvanen, Pirita & Veikkolainen, Arsi (toim.) 2010. Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Kokos julkaisuja 1. Viitattu 29.11.2014. http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/kolmannella_lahteella_julkaisu.pdf

Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija 2014. Hyvä hankaus 2.0. Taideyliopisto.

Krappe, Johanna & Parkkinen, Terttu & Tonteri, Anna (toim.)2012. Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth – MIMO project 2010–2013.Reports from Turku University of Applied Sciences 127.

Krappe, Johanna & Parkkinen, Terttu & Sinisalo-Juha, Eeva (toim.) 2013. Tavarat taskuissa : nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä : MIMO-projekti 2010-2013. Turku : Turun ammattikorkeakoulu ; Helsinki : Humanistinen ammattikorkeakoulu, (Kaarina : Winbase). Viitattu 4.11.2015. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164209.pdf

Kuusimäki, Tomi & Mustaniemi, Saija & Oksanen, Liisa 2015. Kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelumanagerointi. Malli taidepalvelujen saavutettavuuden kehittämiseen. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-157-0

Lahtinen, Anna 2013. Mielenterveystyötä museossa. Työväenmuseo Werstaan julkaisuja. Viitattu 20.11.2015. http://www.werstas.fi/files/Mielenterveystyota_museossa_laukut.pdf

Lehtonen, Jussi 2010. Samassa valossa : näyttelijäntyö hoitolaitoskiertueella. Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen tohtorin tutkinnon käytännöllinen osio.

Leppisaari, Katri 2013. Tahtoa, toimintaa ja teoriaa. Kulttuurinen vanhustyö nyt ja tulevaisuudessa. Helsinki: Osaattori ja Lasipalatsin mediakeskus. Viitattu 26.9.2015. http://uusi.osaattori.fi/media/filer_public/2013/11/25/tahtoa_toimintaa_osaattori.pdf

Liikanen, Hanna-Liisa 2010. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-14. Opetusministeriön julkaisuja 2010:1

Liikanen, Hanna-Kaisa 2014. Taidetta ja työn iloa. KULTA-tutkimus 2012-2013. http://www.skr.fi/sites/default/files/tiedostot/Kultahanke_raportti_valmis.pdf

Majava, Antti ja Kantokorpi, Otso 2015. Taiteen puheeksiottamisen opas. Taike.

Malmivirta, Helena & Taivainen, Anu (toim.) 2012. Merkittävien ihmisten yhteiskunta. Salo: Salon kaupunki. http://www.salo.fi/attachements/2012-05-28T11-30-2692.pdf

Malmivirta, Helena & Kivelä, Suvi (toim.) 2014: Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen. Palvelumallien kehittämistä asiakaslähtöisesti. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 89. Viitattu 26.9.2015. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164940.pdf

Malte-Colliard, Katri & Lampo, Marjukka (toim.) 2013. Voimaa taiteesta – Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvontialalla. Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus. Viitattu 29.11.2014. http://www.voimaataiteesta.fi/uploads/pdf/Voimaa_taiteesta.pdf

Malte-Colliard, Katri (toim.), 2014. Ihmisten oma teatteri- kolme mallia ammattiteattereiden ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyön tueksi. Tampereen yliopisto. http://www.uta.fi/cmt/index/Ihmisten-oma-teatteri.pdf

Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve – Toive Osaraportti 2 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuuri ja luova ala Helsinki 2009 ISBN 978-952-5797-07-7 (Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisu, PDF) ISBN 978-952-5797-08-4 (Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisu, nid.)

Pentti, Piia (2013). Taidetoimintaa hoitoyksiköihin  – Toimenpide-ehdotuksia taiteen hyvinvointityön tueksi. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013091015114

Pettersson, Carita (toim.) 2013. Art goes work. Yrkeshögskolan Novia, Serie R: rapporter 4/2013.

Pusa, Tiina (toim.) 2014. Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle. Laurea Julkaisut 22. Viitattu 26.9.2015. https://www.laurea.fi/dokumentit/Documents/22.%20Pusa%20toim%20Kohtaamistaide%20K%C3%A4sikirja%20ohjaajille.pdf

Rankanen, Mimmu, 2011. Jaettuja maisemia – taideterapian tiedon- ja taidon alaa jäsentämässä. https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70790954/rankanen.pdf?version=1&modificationDate=1348421450000

Ranta-Ylitalo, Marja & Nelson, Sarah & Ventola, Marjo-Riitta (toim.) 2011. Ainutlaatuisia unelmia : kuvaus osallistavan taiteen työpajaprosessista. Kokkola : Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Rantala, Pälvi & Jansson, Satu-Mari (toim.) 2013. Taiteesta toiseen : Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 10.

Ranta-Tyrkkö, Satu. 2010.  At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and its Theatre. Tampere University Press. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66605/978-951-44-8003-4.pdf?sequence=1

Rönkä, Anu-Liisa (toim.) s.a. TAIKA – taidetta työelämään. Valtakunnallisen TAIKA-hankekokonaisuuden toimenpiteet ja tulokset. Yhteenvetoraportti. Viitattu 29.11.2014. http://www.taikahanke.fi/binary/file/-/id/1/fid/1418/

Rönkä, Anu-Liisa & Kuhanen, Ilkka & Liski, Minna & Niemeläinen, Saara & Rantala, Pälvi (toim.) 2011. Taide käy työssä: taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut osa 75. 

Rosenlöf, Anna-Mari 2013. Osaamispolku – Kohtaamisia vanhustyössä. Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen aluetoimipiste. Viitattu 29.11.2014.  http://www.taike.fi/web/varsinais-suomi/osaamispolku

Rosenlöf, Anna-Mari 2014. Rakenteita ratkomassa. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja. Helsinki: Taiteen edistämiskeskus. Viitattu 26.9.2015.  http://issuu.com/rakenteitaratkomassa/docs/rakenteitaratkomassa_2ee04e26e63a58

Rosenlöf, Anna-Mari 2013. Tilaa taiteilija taloosi! : taidepalveluita ikäihmisille Varsinais-Suomessa. Helsinki: Taiteen edistämiskeskus. Viitattu: 4.11.2015. http://www.taike.fi/documents/11580/172089/osaamispolku.julkaisu.lopullinen_netti2.pdf

Räsänen, Riitta 2011. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden elämänlaatu ammattityön ja johtamisen vaikutus siihen. Akateeminen väitöstyö. Lapin yliopisto.

Saarenheimo, Marja (toim.) 2013. Neljän polven treffit : ikäpolvitoiminnan opas. Vanhustyön keskusliitto, 2013 (Vammalan Kirjapaino).

Siivonen, Katriina & Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka 2011. Iloa ja voimaa elämään. Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 44. Viitattu 29.11.2014. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/myrsky2011.pdf

Strandman-Suontausta, Pia 2013: Vapautta vai vaikuttavuutta? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle. Helsinki: Aaltoyliopisto. https://www.taik.fi/kirjakauppa/images/36ec495129cd9ed34f75d5de80a3f939.pdf

Tanskanen, Ilona (toim.) 2015.  Ennen olin ujo – nyt olen rohkea. Kohtaamisia – Rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin. Turun ammattikorkeakoulu. Oppimateriaaleja 101. Viitattu 26.9.2015. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165619.pdf

Varho, Jenni & Mauri Lehtovirta (toim.) 2010. Taidetta ikä kaikki: Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. Helsinki: Helsingin kaupunki, kulttuurikeskus. http://www.kansalaisareena.fi/Taidetta_ika_kaikki.pdf

Virolainen, Jutta 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Cuporen verkkojulkaisuja 26. http://www.cupore.fi/documents/Kulttuuriosallistumisenmuuttuvatmerkitykset_000.pdf

von Brandenburg, Cecilia 2008. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä – Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön. Opetusministeriön julkaisuja. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm12.pdf?lang=fi

Kiinnostavia julkaisuja Turun ammattikorkeakoulun Kulttuurihyvinvointi-sivustolla http://kulttuurihyvinvointi.fi/julkaisut/

 

Artikkelit

Psykologi Ava Numminen kehottaa laulamaan vanhuksille: Musiikista voi olla suuri apu ja lohtu muistisairaalle
http://www.hs.fi/ihmiset/a1443151040557?jako=08daaf60a7f46ef6c3183e2edd8fa

Miten taide lisäisi hyvinvointia? – Taideyliopisto aloittaa jättimäisen tutkimushankkeen
Helsingin Sanomat 10.11.2015 http://www.hs.fi/kulttuuri/a1447132443590?jako=5d989656f8a91160906575384901a840&ref=fb-share

Musiikki on kuin ihmelääke: Näin se tehoaa kipuun, masennukseen ja puhumattomuuteen muun muassa. 13.11.2016. http://nyt.fi/a1447389122209

Kohtaamisen taide – yhteisötaiteen ideaaleja ja käytäntöjä, Tahiti 04/2013. Viitattu 17.11.2015. http://tahiti.fi/04-2013/dossier/kohtaamisen-taide-%E2%80%93-yhteisotaiteen-ideaaleja-ja-kaytantoja/

Quality of life – Using the arts to help people living with and affected by dementia Viitattu 20.11.2015. http://www.voimaataiteesta.fi/uploads/pdf/Quality_of_Life-English_Version.pdf

Aromaa, Jonni 2015. Ei buranaa vaan taidetta. Yle 2.3. 2015. http://yle.fi/uutiset/kun_burana_ei_auta__kutsukaa_taiteilija/7834099

Aromaa, Jonni 2015. Hyvinvointitaiteen rahoitus voimistuu Suomessa. Yle 2.3.2015 http://yle.fi/uutiset/hyvinvointitaiteen_rahoitus_voimistuu_suomessa/7826426

Luotonen, Maija 2013. Taiteesta hyvinvointia. Tesso 7.5.2013 http://www.tesso.fi/artikkeli/taiteesta-hyvinvointia

Sorjanen, Jussi 2014. Pahoinvointia kulttuurista. Yle 19.2.2014 http://yle.fi/uutiset/kolumni_pahoinvointia_kulttuurista/7096479

Roponen-Lunnas, Pirjo 2013. Kohtaamisen taide – yhteisötaiteen ideaaleja ja käytäntöjä. TAHITI 04/2013. http://tahiti.fi/04-2013/dossier/kohtaamisen-taide-%E2%80%93-yhteisotaiteen-ideaaleja-ja-kaytantoja/

 

Humakin kirjaston eKirjat

Voit hyödyntää myös Humakin eKirjastoa sekä kirjastoja.

eKirjoja voi lainata ja lukea Humakin tunnuksilla sekä Humakin kirjastojen koneilla.

eKirjasto Ellips löytyy täältä: https://www.ellibslibrary.com/collection

 

Mikäli sinulla ei ole Humakin tunnuksia, pääset tutustumaan kirjoihin Humakin toimipisteiden kirjastoissa.

 

Alla yhteystiedot:

Helsinki

Humak Helsinki / kirjasto
Ilkantie 4
00400 HELSINKI

 

Jyväskylä

Humak Jyväskylä / kirjasto
Tähtiniementie 26
41800 KORPILAHTI

Humak Jyväskylän TKI-keskus (Akseli) / kirjasto
Matarankatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ

Kauniainen

Humak Kauniainen / kirjasto
Vanha Turuntie 14
02700 KAUNIAINEN

Kuopio

Humak Kuopio / kirjasto
Kansanopistotie 32
70800 KUOPIO

Humak Kuopion TKI-keskus (Otto) / kirjasto
Käsityökatu 41
70100 KUOPIO

Turku

Humak Turku / kirjasto
Harjattulantie 80
20960 TURKU

Humak Turun TKI-keskus (Meri) / kirjasto
Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14
20100 TURKU

 

Muut Humakin kirjastot

Humak Joensuu / kirjasto
Niittylahdentie 297
82220 NIITTYLAHTI

Lapin korkeakoulukirjasto
Minervakirjasto
Kauppakatu 58
95400 TORNIO

Keski-Suomen opisto / kirjasto
Sirkanpolku 1
44200 SUOLAHTI

 

Floridan yliopiston (The Center for Arts in Medicine) tietokanta osallistavan taiteen ja hyvinvoinnin tutkimuksista

http://arts.ufl.edu/academics/center-for-arts-in-medicine/resources/research-database/

 

 

Uutiset